ضرایب و منابع آزمون دروس عمومی وپایه برای کلیه رشته های فنی و حرفه ای و کاردانش

ضرایب و منابع آزمون دروس عمومی وپایه برای کلیه رشته های فنی و حرفه ای و کاردانش در هر یک از رشته های امتحانی

ردیف

عنوان آزمون

تعداد سوال

ضریب

منبع آزمون

1

زبان و ادبیات فارسی

15

2

زبان فارسی1 و 2 و ادبیات فارسی 1 و 2

2

زبان عربی

15

1

عربی 1 و 2/1 و 2/2

3

فرهنگ و معارف اسلامی

15

5/1

دین و زندگی 1 و 2 و 3

4

زبان خارجی

15

1

انگلیسی 1 و 2

5

ریاضیات

20

4

ریاضیات 1 و 2

6

فیزیک

15

2

فیزیک 1 و آزمایشگاه

7

شیمی

15

2

شیمی 1 (شیمی برای زندگی)

از داوطلبان اقلیت دینی مندرج در قانون اساسی به جای درس فرهنگ ومعارف اسلامی از مشترکات فرهنگ و معارف همه ادیان رسمی و اعتقادات دینی آنان که در دوران تحصیل آموزش می بینند سوال خواهد شد.

علی نجاری ارانی ; ٧:۱٩ ‎ق.ظ ; ۱۳٩۱/٤/٢۱