هدف و برنامه ریزی در زندگی

هدف و برنامه ریزی در زندگی:      

داشتن هدف در زندگی باعث تحرک و انگیزه شده و تلاش برای رسیدن به آن را موجب می‌شود.هدف مهمترین رکن زندگی و قصد نهایی برای ایجاد هماهنگی لازم در فعالیتها است و احتمال موفقیت را بخصوص در امر تعلیم و تربیت افزایش می دهد. در تعیین هدف سه عامل مهم ضروری است:

1-    هدف باید واقعی،‌قابل دسترس و به دور از خیال پردازی باشد.

2-    فرد از توانایی و استعداد  رسیدن به آن برخوردار باشد.

3-    رسیدن به هدف تدریجی باشد.

هدف کلی زندگی عبارت است از مجموعه‌ی زندگی که از انسان،فردی با هویت،اعتماد به نفس،مسئولیت پذیر،والا و مفید بسازد.

علی نجاری ارانی ; ۱۱:٠٤ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٩/۱٢/۱٥